WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring PPT's arbeid Behov for mer tilpassing
1. PPT mottar søknad om utredning.
2. PPT observerer eleven på skolen (m/samtale med lærer).
3. PPT kaller inn til samtale med foreldre/foresatte.
4. Eleven utredes:
5. Sakkyndig vurdering skrives.
6. Sakkyndig vurdering sendes til skolen.
7. Sakkyndig vurdering blir grunnlag for skolens videre
    arbeid med å dekke elevens behov.