0) { $items = file($database, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES); foreach($items as $line) { list($username, $password, $email, $name, $active) = explode('|', trim($line)); if ($username == $_POST['username'] && $active != "0" && $password == $crypt_pass) { $found = true; $fullname = $name; } } } if($found == false) { header('Location: '.$error_page); exit; } else { if (session_id() == "") { session_start(); } $_SESSION['username'] = $_POST['username']; $_SESSION['fullname'] = $fullname; $_SESSION['expires_by'] = time() + $session_timeout; $_SESSION['expires_timeout'] = $session_timeout; $rememberme = isset($_POST['rememberme']) ? true : false; if ($rememberme) { setcookie('username', $_POST['username'], time() + 3600*24*30); setcookie('password', $_POST['password'], time() + 3600*24*30); } header('Location: '.$success_page); exit; } } $username = isset($_COOKIE['username']) ? $_COOKIE['username'] : ''; $password = isset($_COOKIE['password']) ? $_COOKIE['password'] : ''; ?> Untitled Page
WYSIWYG Web Builder
Priser og abonnement
Fagsiden
kort vei til interaktive øvelser på nett
for elever og lærere
Netteleven tar mål av seg til å være en ressurs for elevene i den daglige undervisningen i klasserommet. Gjennom siden vil skolen ha tilgang til øvelser, interaktive oppgaver, videoer, sider med teorisk og praktisk tilnærming til alle tenkelige områder det er behov for å jobbe med i skolen.

Mål:
* Være en portal til sider på Nettet, som kan være nyttige i læringsarbeidet på skolen.
* Gjøre Nettets læringsressurser mer tilgjengelig for elever og lærere.
*

Tilgjengelighet:
* Netteleven.no krever ingen nedlasting eller installering.
* Netteleven.no ligger klar til bruk på nettet gjennom nettadressen.
* For å få full tilgang til alle ressursene på siden, kreves oppretting av et abonnement.

Priser på abonnement:
* Skolelisens på Netteleven:    kr. 950,-.
* Skole- og hjemlisens:         kr. 1450,-.            Priser er eks. mva. og gjelder for årsabonnement.

Utprøving av og demo på Netteleven.no:
* Eksempler på innholdet på Netteleven.no kan utforskes gjennom Norsk i hovedmenyen, hvor en del av ressursene blir tilgjengelig. Ved oppretting av abonnement, blir aktuelt innhold i de andre fagene gjort tilgjengelig.

Lisens:
* Distribusjon av passord internt til ansatte ved skolen og til skolens elever.
* Ved oppretting av abonnement, fås tilsendt passord, som gir tilgang til hele ressursen.

Garanti for tilgang til fullt innhold
* Det garanteres for at hele ressursen blir gjort tilgjengelig ved oppretting av abonnement og innbetaling av årsabonnement. Om dette ikke blir gjort innen 14 dager, kan pengene kreves tilbakebetalt.


Vedlikehold og oppgradering av innhold på Netteleven.no:
* For webmaster er det et mål å videreutvikle Netteleven.no etter brukernes behov. Derfor ønskes en dialog med brukerne om å legge inn lenker til sider som er aktuelle i undervisningen.
Ta kontakt med Olav Kåre Kløvning på mail  olavkk@broadpark.no dersom du/dere har ønsker og forslag. Utvikler vil tilfredsstille ønskene så snart det lar seg gjøre.

Log In
 
 
FORLAGENES HOVEDSIDER

Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012