WYSIWYG Web Builder Reklame
Fagsiden
kort vei til interaktive øvelser på nett
for elever og lærere
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012

Desember nærmer seg. Og med det begynner forventninger om julehøytiden som ligger foran oss å bygge seg opp gjennom julesanger og juleaktiviteter.
Rundt i de mange klasserom er det tradisjoner for å bygge opp under denne tiden med ulike typer adventskalendere.
Nettet er fullt av alternativer. På netteleven har vi lagt ut lenker til noen kalendere som kan være aktuelle å bruke i skolen.

Du finner også lenker til mye gøy julestoff.

Går du på skolen og er mellom  6 og 13 år?
Eller kanskje du er lærer til elever mellom 6 og 13?
Da kan Netteleven.no være til hjelp for deg.

Netteleven.no er en portal til interaktive oppgaver og øvelser på Internett. På nettet finnes det tusenvis med sider hvor du/dine elever får hjelp til å øve på det som skal læres på skolen. Men det er ikke alltid lett å finne disse øvelsene.

På netteleven.no blir disse læringsressursene gjort lettere tilgjengelig.  

For å finne øvelser i emnet du
holder på med, gjør du slik:


1. Klikk på faget