WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring SOL-nivå 1 Kartlegging/observasjon:
SOL-nivå 1:  Før-alfabetisk lesing

1.1   Kjenner igjen navnet sitt.
1.2   Lesing bygger på visuelle særtrekk ved ordet  + gjetting
1.3   Viser interesse for teksters innhold og betydningen av ord.
1.4   Viser interesse for å leke med språket; rim, regler og sanger.
Trinnskjema for 1. trinn
Elevskjema
Registrering i VOKAL