WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring SOL-nivå 2 Kartlegging/observasjon:
SOL-nivå 2:  Begynnende alfabetisk lesing

2.1   Har kunnskap om noen bokstaver.
2.2 Leser ord ved å bruke de bokstavene de kan, kombinert med
        visuelle særtrekk ved ordet og kontekstuelle holdepunkter.
2.3   Kjenner igjen lange ord med mange kjennetegn
(Tyrannosaurus
          Rex)
bedre enn korte visuelt like ord (har - han - hun).

Trinnskjema for 2. trinn
Elevskjema
Registrering i VOKAL