WYSIWYG Web Builder
SOL-nivå 3
SOL-nivå 3:  Tidlig fonologisk lesing

3.1  Har tilegnet seg det alfabetiske prinsipp
3.2 Kan lytte ut lyder i enkle, lydrette ord  (eks. sol à s-o-l)
3.3  Kan binde sammen oppleste lyder i korte, lydrette ord til ord
3.4  Kan avkode korte, lydrette ord ved hjelp av lydbinding/ 
       sammensynging.
3.5  Kan peke ut enkeltord i setninger 
(Har begrep om ord/setning)


Trinnskjema for 3. trinn
Elevskjema
Registrering i VOKAL
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring
Kartlegging/observasjon: