WYSIWYG Web Builder
SOL-nivå 4
SOL-nivå 4:  Automatisk fonologisk lesing

4.1  Har automatisert lydassosiasjonene + diftongene.
4.2. Kan gjenkjenne, skrive og benevne alle bokstavene.
4.3  Kan avkode nonord ved hjelp av lydbinding.
4.4  Kan avkode komplekse ord ved hjelp av lydbinding.
4.5  Kan gjenkjenne de vanligste småordene (100-ord).  
4.6  Kan lese tekster og svare på «akkurat der»-spørsmål (FoSS).
4.7  Kan gjøre en av setningene i teksten om til et spørsmål.


Trinnskjema for 4. trinn
Elevskjema
Registrering i VOKAL
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Kartlegging/observasjon: