WYSIWYG Web Builder
SOL-nivå 5
SOL-nivå 5:    Tidlig ortografisk lesing

5.1   Parate ordbilder øker (220-ordsliste)
5.2   Kunnskap om enkel og dobbel konsonant
5.3   Bruker fonologisk strategi som ”back-up”
5.4   Stopper opp og studerer nye og ukjente ord
5.5   Leser ord-for-ord med god kontroll
5.6   Leser enkle tekster, svarer på ”akkurat-der”- og
        ”tenk-og-let” spørsmål (FoSS)
5.7   Lager spørsmål til tekst;  ”Akkurat-der”-spørsmål


Trinnskjema for 5. trinn
Elevskjema
 
Registrering i VOKAL
Kartlegging/observasjon: Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring