WYSIWYG Web Builder
SOL-nivå 6
SOL-nivå 6:   Automatisert ordgjenkjenning

6.1   Har automatisert de komplekse grafemene
6.2   Ordavkodingen er automatisert
6.3   Leser alle vanlige ord rett (500 ordsliste)
6.4   Leser enkel/dobbel konsonant rett
6.5   Mestrer lesing av ukjente, lange ord
6.6   Leser ikke lenger ord-for-ord, men setning for setning
6.7   Har naturlig pause ved tegnsetting
6.8   Oppfatter den røde tråden i enkelt hendelsesforløp
6.9   Kan gjenfortelle fra en selvlest tekst
6.10 Kan lese og forstå enkle skriftlige oppgaver
6.11 Mestrer aldersadekvat rettskriving
Trinnskjema for 6. trinn
Elevskjema
 
Registrering i VOKAL
 
Kartlegging/observasjon: Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring