WYSIWYG Web Builder
SOL-nivå 7
SOL-nivå 7:    ØKT AUTOMATISERING OG LESEFLYT

7.1   Setningslesingen er automatisert
7.2   Øker lesehastigheten på stadig vanskeligere tekster
7.3   Er i stand til å oppnå god leseflyt på hele avsnitt
7.4   Kan lese og forstå, også kompliserte setninger
7.5   Kan lese og følge skriftlige oppgaver/instruksjoner
Trinnskjema for 7. trinn
Elevskjema
 
Registrering i VOKAL
 
 
Kartlegging/observasjon: Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring