Bruk menyen til venstre
Klikk på emne og finn øvelse.
Lett som
bare det !
Noen eksempler:
Mange er kjent med Gyldendal forlag sine fagsider for grunnskolen, og mange skoler har lisens på denne. Denne har mange erfart er til god hjelp i mange fag helt fra 1. trinn.

Men det er nok en del som ikke kjenner Salaby sin Intro-side, som ligger åpen på nett. På denne siden har man fritt tilgang til mye av ressursene som finnes i fagene på lisensutgaven.

Gå inn på fagene du ser på forsiden på Salaby Intro. Så kan du utforske sidene for å se om du finner noe du kan bruke i undervisningen.

I tillegg er det under mange av fagene språkstøtte for en del av de språkene mange minoritetsspråklige elever ute i skolene snakker. Det er en god hjelp for å gjøre det lettere  for disse elevene å følge undervisningen.


Salaby - Intro
Under hver av disse fagene finnes mange oppgaver og øvelser.
Her må det utforskes!!
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012