WYSIWYG Web Builder
For å utvikle elevenes sosiale kompetanse skal skolen og lærebedriften legge til rette for at de i arbeidet med fagene og i virksomheten ellers    får øve seg i ulike former for samhandling og problem- og konflikthåndtering. Elevene skal utvikle seg som selvstendige individer som vurderer konsekvensene av, og tar ansvaret for egne handlinger. Opplæringen skal bidra til utvikling
av sosial tilhørighet og mestring av ulike roller i samfunns- og arbeidslivet og i fritiden.   
(Fra Prinsipper for Opplæringen, Udir)

Hvordan kan sosial kompetanse utvikles?
Nedenfor er det samlet linker til nettsider som kan belyse temaet, og forhåpentligvis kan være informativt og nyttig. Det er henvist til sentrale metoder som blir brukt i arbeidet med utvikling av sosial kompetanse. For å illustrere teori og fakta til disse metodene er det linket til aktuelle videoeksempler. 
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012

Sosial kompetanse
Bruk menyen til venstre
Klikk på emne og finn øvelse.
Lett som
bare det !