The Multiplication Table Channel
I videoene under trenes gangetabellene inn som rap med rytme. Ganske monoton, men effektiv, samtidig som de engelske tallene øves inn.
Matte er
gøy !
Lett som
bare det !
Matematikk: Mattespill