WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Språk 6-16 Kartlegging/observasjon:
Språk 6-16 (del 2):

1. Ordserier
Testen skiller mellom hukommelse for ord som rimer, og hukommelse for distinkte ord. Kapasiteten bestemmes ved å telle opp maksimum antall ord som kan gjenkalles i riktig rekkefølge etter en presentasjon. Hos barn med språkvansker er kapasiteten i det fonologiske minnet sterkt begrenset.

2. Setningsminne
Elever som skårer under gjennomsnittet på setnings-minne kan ha problemer med umiddelbar hukommelse for talt språk.