WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Språk 6-16 Kartlegging/observasjon:
Språk 6-16 (del 3):

3. Ordkunnskap
På denne oppgaven skal eleven gi språklige definisjoner av talte ord. De første oppgavene på denne deltesten enkle, mens de siste krever avansert forståelse av ords betydning.

4. Motsetninger
I stedet for å gi en språklig definisjon av et talt ord, skal eleven her gi en definisjon på det motsatte ordet. Summen av skårene på deltestene. Ordkunnskap og Motsetninger