Dette er virkelig en inSPIRErende side med ressurser for skolen.
Den er laget av en adjunkt i Ski, som også er ressurslærer for
Nysgjerrigper.  
Siden inneholder ressurser i de fleste fagene i skolen: Spesielt er
det lagt vekt på norsk, matte og naturfag.
På nettet finnes det mange sider hvor man kan hente ut øvingsark som kan
brukes i undervisningen til å trene ulike emner i fagene. Spesielt gjelder dette for matematikk. Noen av disse sidene kan generere øvingsarkene ved å sette
rammene og kriteriene for hva som skal øves.   
To av de beste jeg har funnet så langt er:
Worksheetworks.com.  På denne siden finner du
emnet som skal øves i matte. Gå inn og sett rammene,
og trykk "Create Worksheet" og du får opp siden, klar til
utskrift. Sidene inneholder også muligheter for å lage
øvinger i engelsk, geografi og puslespill.
Math-Aids.com er en tilsvarende side, det kan lages
tilpassete øvingsark innen 86 forskjellige emner i matte,
nye hver gang de genereres. De dekker alle nivåer fra
barnehage til videregående.
WYSIWYG Web Builder
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
FORLAGENES
HOVEDSIDER
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!
http://jao.typepad.com/
JaO's blogg med Gode lærerblogger.
http://www.nrk.no/nyheter/1.6036022   Nyheter om skole i NRK.
http://www.forskning.no
Artikler om skole og læring.
http://skoleporten.udir.no/
Udir's side med resultater fra prøver, læringsmiljøundersøkelser m.m.
SkoleNyheter Lærerblogger

Tilbakemelding
Finner du døde lenker eller lenker som ikke fungerer som de skal? Eller savner du noe? Eller kanskje du har kommentarer på siden og bruken av den?
Vi er interessert i tilbakemelding...
Eller som siden heter på engelsk: Guide to Nursery Rhymes and Stories. TheaterSeatStore.com har laget denne samlesiden med lenker til
rim, regler og historier på engelsk. Her finnes massevis av ressurser
som kan brukes i engelsk-undervisningen på flere trinn.         
Mange av sidene det blir lenket til inneholder videoer, lyd, aktivitets-
forslag, lesestoff, etc knyttet til rim, regler og historier på engelsk. 
Det er verdt å ta en titt på denne siden.
Netteleven.no

Bruk av Alf Prøysen - 100 år

Kollega Øystein Nordvik har laget en liste over bøker i Nasjonal-biblioteket til høytlesing, samt adventshistorier og bøker fra "steg-for-Steg leselisten.
Klikk her for å få fram listen.


For en del elever kan det være en utfordring å lære gange-
tabellen. Pugging og terping synes ikke å hjelpe. Med disse
elevene må vi ofte finne andre veier for å hjelpe dem å lære.
Disse barna er ofte sterke kreativt. Derfor kan de profitere
på å bruke fantasien, assosiere tallene med bilder og sette
dem inn i spennende sammenhenger. 

Dette er søkt å gjøre i "Gangesagn-metoden". Metoden er utarbeidet av Hege
Ulfeng. Her oppfordres det også til å lage opplegg som er bygget på de samme prinsippene. For mer informasjon, søk opp nettsiden gangesagn.com. Der vil du
også få en innføring i metoden, og evt kjøpe materiellet for fullstendig opplegg.

Ny måte å lære gangetabellen på
Øvingsark til mattetimene?

Dette er et program basert i Colorado i USA, som har spesialisert
seg på å undervise og veilede barn som ellers ikke får den hjelpen
de trenger.  I USA er det 15 millioner barn som er uten tilsyn og
tilbud etter skoletid.  Frivillige stiller opp og gir mange av disse
barna større muligheter til å få en bedre framtid.

På siden til ASCP er det mange ressurser i ulike fag, som også kan være til nytte for elever og lærere i den norske skolen. Prøv ut de ulike fagene i menyen til venstre på hovedsiden deres.
Guide til rim, regler og historier After School Care Programs

Sudoku-oppgaver


Spireserien
Du finner forslag til opplegg i fagene etter 2.tr., 4.tr. og 7.tr., altså de er bygget på kompetansemåtene i fagene. Det er lett å finne fram, og i tillegg gir den mange nyttige lenker til ressurser i fagene.
Sjekk ut fagfanene, og du vil garantert finne massevis av konkrete opplegg som du kan bruke i din undervisning.