WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Tilpasset undervisning Behov for mer tilpassing
Dersom PPT kommer frem til at eleven skal ha tilpasset undervisning, så skal lærer tilrettelegge undervisningen slik at den passer for eleven.
Det betyr ikke at du skal lage et eget undervisningsopplegg for eleven, men at du tilpasser lærestoffet slik at elevene har muligheter for å få med seg deler/enklere sider ved det resten av klassen arbeider med.
Noen ganger kan lesing, skriving og regning prioriteres på bekostning av orienteringsfagene.
(Det er mye god lesetrening i samfunnsfag).