WYSIWYG Web Builder
Hvordan kan vi hjelpe disse elevene?

-  
Tett kontakt med, og konkret info til hjem om innsats på skolen
-   Veiledning til elev med innøving av arbeidsvaner
-   Bevisstgjøring av elev om problemet
-   Veiledning i hvordan tenke for å lære best mulig

     -  Følge med; tenke, prøve forstå. Fokus.
     -  Lese, se på eksempler i boken.
     -  Lese flere ganger; fokus.
     -  Gjøre oppgaver slik det er vist, så vil eleven forstå etter hvert.
Underyteren
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Kartlegging/observasjon: