WYSIWYG Web Builder
Hvordan kan vi hjelpe disse elevene?  (Del 2)

-   Bevisstgjøring om at læring
    -  tar tid, og at det ikke kommer av seg selv.
    -  kan være slitsomt, og at en må jobbe for det.

-  Motivere til innsats:
    -  Gi eleven en følelse av å mestre.
    -  Gi eleven en følelse av at det er viktig, at det er meningsfullt  
       det han/hun skal gjøre.
    - 
    -  Sett krav til eleven til å gjøre arbeid.
    -  Av og til kan det også være nødvendig å gi konsekvenser for
       at arbeid ikke blir gjort. Det er tross alt viktig at eleven lærer
       gode vaner for senere i livet. 
Underyteren Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Kartlegging/observasjon: