WYSIWYG Web Builder
Kjennetegn:

-   Finner alltid på noe annet å gjøre enn de skal.
-  
Mangler ofte nødvendig utstyr
-   Følger ikke med på gjennomgang/undervisning.
-   Dermed skjønner de ikke hvordan løse oppgaver.
-   Gir fort opp. Prøver ikke/orker ikke å gjøre det som
    er nødvendig for å lære.

Underyteren
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Kartlegging/observasjon: