WYSIWYG Web Builder
Kjennetegn:

-  De gjør mer enn det som forventes.
-  De ønsker å lære mer.
-  De vil gjerne ha mer å gjøre. Nesten umettelige.
-  De er veldig målrettete og resultatorienterte.
-  De er selvstendige.
-  De har mange strategier for å finne ut hvordan de skal løse 
   oppgaver.
-  De er metakognitive.
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring
Kartlegging/observasjon: VIL-eleven