WYSIWYG Web Builder
Hvor kan vi hjelpe disse elevene?

-  Gi oppgaver som gir disse større utfordringer.
-  Bruke lærebøker fra høyere trinn.
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring
Kartlegging/observasjon: VIL-eleven