WYSIWYG Web Builder

Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Konsonantforbindelser
Veiledning etter at du har betalt:
2. Klikk på denne knappen.
1.  Du får opp bildet du ser nedenfor.
3. Du kommer da inn på siden hvor du
    kan laste ned filene du har betalt for.  (Som vist nedenfor)