Bruk menyen til venstre
Klikk på emne og finn øvelse.
Lett som
bare det !
English: Past progressive/continuous (was/were -ing)
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012