WYSIWYG Web Builder
Verktøy i leseopplæringen ved Fridalen skole med info og prosedyrer ved behov for utvidet opplæring Skolens arbeid videre Behov for mer tilpassing
1. Skolen mottar sakkyndig vurdering fra PPT.
2. SPT gjør et vedtak om tildeling av ressurser til eleven, basert
    på PPTs sakkyndige vurdering.
3. Vedtak sendes til foresatte
à klagefrist: 3 uker.
4. Kontaktlærer (i samarbeid med spesialpedagog utarbeider en
    Individuell opplæringsplan (IOP) for eleven.