Konsonantforbindelser
i ord som begynner med b
bla-ord
ble-ord
bli-ord
blo-ord
blu-ord
bly-ord
blø-ord
Denne pakken inneholder øvingsark med
konsonantforbindelser i ord som begynner med b.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver
konsonantforbindelse med en påfølgende vokal.
Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette
for å kunne skrive ut, kopiere opp og gi ut til
elevene for øving. 

Tilsammen gir det cirka 60 øvingsark.

Nedenfor kan du se øvingsoppleggene med
b-ord du finner i denne pakken.  
bra-ord
bre-ord
bri-ord
bro-ord
bru-ord
bry-ord
brø-ord
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.
Oppleggene kan kjøpes på denne siden, eller gjennom TeachersPayTeachers.com.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.

Kr. 149 for b-pakken
PayPal og alle typer bankkort kan brukes ved kjøp.
Etter betaling blir du lenket inn
på en side, hvor du kan laste
ned alle filene i PDF-format.
Se veiledning.

brå-ord
Lærerveiledning
Fasit til bl-ordene
Fasit til br-ordene
WYSIWYG Web Builder
Om du kjøper gjennom denne siden, vil du få hele pakken for oppgitt pris!
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...