Konsonantforbindelser
i ord som begynner med b
bla-ord
ble-ord
bli-ord
blo-ord
blu-ord
bly-ord
blø-ord
Denne pakken inneholder øvingsark med
konsonantforbindelser i ord som begynner med b.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver
konsonantforbindelse med en påfølgende vokal.
Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette
for å kunne skrive ut, kopiere opp og gi ut til
elevene for øving. 

Tilsammen gir det cirka 60 øvingsark.

Nedenfor kan du se øvingsoppleggene med
b-ord du finner i denne pakken.  
bra-ord
bre-ord
bri-ord
bro-ord
bru-ord
bry-ord
brø-ord
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.
Oppleggene kan
kjøpes gjennom TeachersPayTeachers.com.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.

brå-ord
Lærerveiledning
Fasit til bl-ordene
Fasit til br-ordene
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...