Konsonantforbindelser
i ord som begynner med d
Denne pakken inneholder øvingsark med konsonantforbindelser i ord som begynner
med d.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver konsonantforbindelse med en påfølgende vokal. Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette for
å kunne skrive ut, kopiere opp og gi ut til elevene for øving.  Tilsammen gir det over 30 øvingsark.

Nedenfor ser du øvingsoppleggene med
d-ord du finner i denne pakken:  
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.
Oppleggene kan
kjøpes gjennom TeachersPayTeachers.com.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.

Lærerveiledning
dra-ord
dre-ord
dri-ord
dro-ord
dru-ord
dry-ord
drø-ord
drå-ord
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...