Konsonantforbindelser
i ord som begynner med d
Denne pakken inneholder øvingsark med konsonantforbindelser i ord som begynner
med d.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver konsonantforbindelse med en påfølgende vokal. Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette for
å kunne skrive ut, kopiere opp og gi ut til elevene for øving.  Tilsammen gir det over 30 øvingsark.

Nedenfor ser du øvingsoppleggene med
d-ord du finner i denne pakken:  
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.
Oppleggene kan kjøpes på denne siden, eller gjennom TeachersPayTeachers.com.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.

Kr. 119 for d-pakken
Lærerveiledning
PayPal og alle typer bankkort kan brukes ved kjøp.
Etter betaling blir du lenket inn
på en side, hvor du kan laste
ned alle filene i PDF-format.
Se veiledning.
dra-ord
dre-ord
dri-ord
dro-ord
dru-ord
dry-ord
drø-ord
drå-ord
Om du kjøper gjennom denne siden, vil du få hele pakken for oppgitt pris!
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...