Konsonantforbindelser
i ord som begynner med f
fla-ord
fle-ord
fli-ord
flo-ord
flu-ord
fly-ord
flø-ord
Denne pakken inneholder øvingsark med konsonantforbindelser i ord som begynner med f.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver konsonantforbindelse med en påfølgende vokal. Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette for å kunne skrive ut, kopiere opp og gi ut til elevene for øving.  Tilsammen gir det (foreløpig) over 40 øvingsark.
Nedenfor ses delpakkene med f-ord du finner i denne pakken.  
flå-ord
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever. Oppleggene kan kjøpes på denne siden, eller gjennom TeachersPayTeachers.com.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.

Kr. 129 for f-pakken
Lærerveiledning
PayPal og alle typer bankkort kan brukes ved kjøp.
Etter betaling blir du lenket inn
på en side, hvor du kan laste
ned alle filene i PDF-format.
Se veiledning.

fra-ord
fre-ord
fri-ord
fro-ord
fru/fry/frø-ord
Om du kjøper gjennom denne siden, vil du få hele pakken for oppgitt pris!
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...