Konsonantforbindelser
i ord som begynner med g
gla-ord
gle-ord
gli-ord
glo-ord
glu-ord
gly-ord
glø-ord
Denne pakken inneholder øvingsark med konsonantforbindelser i ord som begynner
med g.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver konsonantforbindelse med en påfølgende vokal. Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette for
å kunne skrive ut, kopiere opp og gi ut til elevene for øving.  Tilsammen gir det over ...... øvingsark.

Nedenfor ser du øvingsoppleggene med
g-ord du finner i denne pakken:  
glå-ord
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.

Kr. 119 for d-pakken
Lærerveiledning
PayPal og alle typer bankkort kan brukes ved kjøp.
Etter betaling blir du lenket inn
på en side, hvor du kan laste
ned alle filene i PDF-format.
Se veiledning.
gra-ord
gre-ord
gri-ord
gro-ord
gru-ord
gry-ord
grø-ord
grå-ord
gna-ord
gne-ord
gni-ord
gno-ord
gnu-ord
gny-ord
gnø-ord
gnå-ord
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...