læringsressurser på nett!
Vi hjelper deg å finne
Musikk
Begreper
Norsk
Nettleksikon
   Gr.legg.norsk
Læring
Mange fag
Engelsk
Engelsk
Naturfag
Norsk m.m.
Samfunnsfag
Norsk
mange språk
   Mange fag på
Læringsressurser på nett
Matematikk
Historie
Matematikk
Yulia Skachkova: Velkommen til et nytt skoleåret!
Mathilde Bakken: Gode tips å ta med fra starten av skoleåret!
Videoer med tips og  inspirasjon
Produkter i Nettelevens nettbutikk
Sponsor av Netteleven
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer?
Savner du noe? Kommentarer?
Send oss gjerne en tilbakemelding...
Privacy and Terms
Aktuelle saker og temaer
Samfunnsfag
Nettvett
Engelsk
Samfunnsfag
Skriving
Matematikk
Læringsressurser
Norsk
Samfunnsfag
Blogg på Netteleven

8. april 2018
Nå starter vi MiniBlogg! På Netteleven legger vi stadig inn nye lenker, emnesider og "nyheter". For å informere om disse oppdateringene velger vi nå å lage en slik blogg. Gjennom denne vil det forhåpentligvis bli lettere å finne fram i det som ligger på nettsiden. Under hver bloggpost vil det også være mulig å legge inn kommentarer, tilbakemeldinger, ros og ris, o.l. Slik kan dere der ute som bruker Netteleven være med på å gjøre den enda bedre, og forme lenkesidene i fag og emner. Vi kan også gjøre dem personlig tilpasset for klasser og elevgrupper så langt dette er mulig.

Verbsidene under Engelsk
 Verbsidene under Engelsk

3. april 2018
Engelsksidene har vært de sidene det har vært mest utfordrende å organisere slik at de er enklest mulig å finne fram i. Nå har vi jobbet en del med dette, for å gjøre siden bedre. Vi er ikke ferdig, men legger den ut så langt vi har kommet. Gi gjerne tilbakemeldinger på hvordan disse fungerer for deg.

Takk for responsen på Netteleven

3. april 2018
For oss er det veldig kjekt å se at det er så mange som bruker netteleven.no og har nytte av den. Kjekt er det også å få positive tilbakemeldinger og konstruktive forslag. Fortsett gjerne å sende kommentarer og tips. Forslag vil vi prøve å legge inn så raskt vi kan.

Nettelevens Mini-  blogg Oppdateringer,  nye lenker, nyheter etc.