Velkommen til NYE netteleven.no
Vi hjelper deg å finne
læringsressurser på nett!
Bruk menyen til venstre
Klikk på emne og finn øvelse.
Lett som
bare det !
Mathilde Bakken: Gode tips å ta med fra starten av skoleåret!
Yulia Skachkova: Velkommen til et nytt skoleåret!
Presentasjon av nyttige læringsressurser
Nettleksikon
Engelsk
Musikk
Matematikk
Norsk
Begrepslære
   Gr.legg.norsk
Øvingsmateriale til lesing og skriving i Nettelevens nettbutikk
Norsk m.m.
Konsonant-forbindelser
Naturfag
 Videoer med tips og inspirasjon
Skolestart
Nyttig ved skolestart
De første dagene
De første dagene
1. klasse
Matematikk
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...
Æsops fabler
Norske forfattere