Konsonantforbindelser
i ord som begynner med k
kla-ord
kle-ord
kli-ord
klo-ord
klu-ord
kly-ord
klø-ord
Denne pakken inneholder øvingsark med konsonantforbindelser i ord som begynner med k.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver konsonantforbindelse med en påfølgende vokal. Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette for å kunne skrive ut, kopiere opp og gi ut til elevene for øving.  Tilsammen gir det over 80 øvingsark.

Nedenfor ses øvingsoppleggene med
k-ord du finner i denne pakken. 
kra-ord
kre-ord
kri-ord
kro-ord
kru-ord
kry-ord
krø-ord
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.  Oppleggene kan
kjøpes gjennom TeachersPayTeachers.com.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.


krå-ord
Lærerveiledning
Fasit til kl-ordene
Fasit til kn-ordene
kna-ord
kne-ord
kni-ord
knu-ord
Fasit til kr-ordene
kny-knø
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...