WYSIWYG Web Builder
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
FORLAGENES
HOVEDSIDER
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!
http://jao.typepad.com/
JaO's blogg med Gode lærerblogger.
http://laererbloggen.blogspot.no/
Lærerbloggen med diverse temaer.


Norsk--> Forenkling av dobbel kons.
Ny side med øvelser og regler.
Matematikk --> Desimaltall    Flere desimaloppgaver + tallinjer til utskrift.
Norsk --> Kultur og språk
Nyopprettet side med dialekter.
Norsk --> Pronomen:
Siden er organisert og sortert bedre, og det er lagt til flere linker.
http://lillegarden.wordpress.com/
Læringsmiljø i skole og barnehage
http://www.nrk.no/nyheter/1.6036022
Nyheter om skole i NRK.
http://www.forskning.no
Artikler om skole og læring.
http://skoleporten.udir.no/
Udir's side med resultater fra prøver, læringsmiljøundersøkelser m.m.
SkoleNyheter Sist oppdaterte sider Lærerblogger


Hva er nytt i Netteleven? Tilbakemelding
Finner du døde lenker eller lenker som ikke fungerer som de skal? Eller savner du noe?Eller kanskje du har kommentarer på siden og bruken av den?
Vi er interessert i tilbakemelding......
Send en melding ved å trykke på konvolutten over og skriv det du har på hjerte. Vi skal se hva vi kan gjøre.
Spes.ped. à Autisme
Det er laget en side som lenker til sider om autisme, som kan være relevante for personell som jobber med dette i skolen. Framover vil vi prøve å utvide lenking til slike ressurser på nettet.
Samfunnsfag à Storting og Regjering
Vi har jobbet med kapittelet om hvordan Norge styres i Samfunnsfag. I denne forbindelse har det vært behov for mer fakta og informasjon om Storting og Regjering. Her
er det lagt en del lenker til sider som kan være nyttige.
Oxfordowl
Oxford University Press har laget en side med masse tips for lesing av engelsk, og fritt nedlastbare ebooks på forskjellige nivå, fra 3 til 11 år. Bøkene er også lest inn og kan høres, samtidig som de leses. Masse god, engelsk  lesetrening! Vel verdt å prøve ut..... 
Siden ligger på Engelsk --> Listen & Read, hvor det også ligger linker til andre engelske lesesider.
Reading Comprehension Worksheets
Kom over en flott  side med engelske lesetester (fra Grade 1 -12) og lesestykker (på forskjellige nivå) som trener leseforståelse. Disse er til utskrift, med fasit. Du finner dem litt ned på siden. Er du på jakt etter materiell til lesetrening, er denne verdt å sjekke.  
Siden ligger på Engelsk --> Reading tests
Arkiv
På forsiden på netteleven her har det begynt å hope seg opp med mange presentasjoner av diverse nettressurser. Vi lager nå et arkiv, hvor vi samler det som tidligere er presentert. Savner du noe som har ligger her tidligere, kan du lete i dette arkivet.