på Netteleven.no med oppdatering
Blogg på Netteleven

25. mars 2018
Det er veldig kjekt for oss at det er så mange som bruker netteleven.no og har nytte av den. Kjekt er det også å få positive tilbakemeldinger og konstruktive forslag. Fortsett gjerne å sende kommentarer og tips. Forslag vil vi prøve å legge inn så raskt vi kan.
Vi oppretter her en blogg på siden vår hvor vi vil oppdatere og informere om hva som skjer på siden og hva som blir lagt til under fagene og emnene etter hvert som det skjer.Vi ønsker å gjøre netteleven.no enda bedre, slik at dere lærere kan få enda bedre nytte av lenkesamlingene som ligger på siden.  

Index
Index

22.mars:
Det er mye vi kan si om.....

 Blogg
WYSIWYG Web Builder
Vi i Netteleven.no ønsker å hjelpe deg til å finne læringsressurser på internett, som kan være nyttige i læringsarbeidet på skolen. Det blir stadig jobbet for å finne sider innen forskjellige fag og emner, som vi lenker videre.

Enten dere jobber med emner i fag, eller det er lærere som leter etter informasjon om spesialpedagogiske eller sosialpedagogiske emner, så håper vi Netteleven kan være til hjelp for å finne det dere leter etter.Gå inn på 1) Fag  2) Emne  3) Lenke til øvelser, oppgaver, spill, etc.
Bruk av Netteleven.no
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
FORLAGENES
HOVEDSIDER
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!
http://jao.typepad.com/
JaO's blogg med Gode lærerblogger.
http://laererbloggen.blogspot.no/
Lærerbloggen med diverse temaer.


Norsk--> Forenkling av dobbel kons.
Ny side med øvelser og regler.
Matematikk --> Desimaltall    Flere desimaloppgaver + tallinjer til utskrift.
Norsk --> Kultur og språk
Nyopprettet side med dialekter.
Norsk --> Pronomen:
Siden er organisert og sortert bedre, og det er lagt til flere linker.
http://lillegarden.wordpress.com/
Læringsmiljø i skole og barnehage
http://www.nrk.no/nyheter/1.6036022
Nyheter om skole i NRK.
http://www.forskning.no
Artikler om skole og læring.
http://skoleporten.udir.no/
Udir's side med resultater fra prøver, læringsmiljøundersøkelser m.m.
Nyttige skolesider SkoleNyheter Sist oppdaterte sider Lærerblogger
Netteleven er langt fra uuttømmelig eller fullkommen....
Du har kanskje lett etter emner for å finne lenker til oppgaver
elevene kan bruke, men finner ikke det du leter etter....

Send gjerne en melding på mailadr. olavkk@broadpark.no,
så skal vi prøve å finne sider som kan være til hjelp.
Vi vil også være takknemlig for tilbakemelding på lenker som ikke fungerer.
Skriv da fag, emne og navn på lenke, så skal vi sjekke dem opp....

Tilbakemelding....
Matematikk à Geometri à Former / Areal / Omkrets

Prøv ut sidene  www.worksheetworks.com og www.math-aids.com.
Her kan dere lage uendelig med oppgaver, som elevene får trene
ulike emner i matematikk.
Hva er nytt?

Samfunnsfag à Storting og Regjering

Vi jobber med kapittelet om Hvordan Norge styres i Samfunnsfag. I denne forbindelse er det behov for mer fakta og informasjon om Storting og Regjering.
Det er lagt en del lenker til sider som kan være nyttige til dette.
Spes.ped. à Autisme

Det er laget en side som lenker til sider om autisme, som kan være relevante for personell som jobber med dette i skolen. Framover vil vi prøve å utvide lenking til slike ressurser på nettet.
Lære gangetabellen
For en del elever kan det være en utfordring å lære gangetabellen. Pugging og terping synes ikke å hjelpe. Med disse elevene må vi ofte finne andre veier for å hjelpe dem å lære. En måte er å ta i bruk en mer kreativ side hos disse barna. De kan profitere på å bruke fantasien, assosiere tallene med bilder og sette dem inn i sammenhenger. 

Dette er søkt å gjøre i "Gangesagn-metoden". Metoden er utarbeidet av Hege Ulfeng. For mer informasjon, søk opp nettsiden gangesagn.com. Der vil du også få en innføring i metoden, og evt kjøpe materiellet for fullstendig opplegg.

Fredag 20. mars var det solformørkelse over
Norge og Svalbard. De sørlige deler av landet gikk
glipp av den store opplevelsen av dette sjeldne
fenomenet, pga overskyet himmel. Man kunne
likevel merke det ved at det ble betydelig mørkere
midt på formiddagen.
På Svalbard kunne man se formørkelsen fra skyfri himmel, og mange hadde reist
dit for å oppleve den. NRK hadde direktesending fra begivenheten, og du kan gjenoppleve den ved å gå inn på denne siden, hvor det også står en del fakta. 

TV2 laget også en grei og oversiktlig artikkel om solformørkelsen.   
På VGTV er det laget en fortfilm på 90 sekunder og infofilm om solformørkelsen.
Det blir en stund til neste gang vi opplever solformørkelse i Norge; nemlig i 2061.
Solformørkelse
TV2-innslag på Youtube.com
Netteleven.no har som mål at siden skal bidra til  å finne nyttig supplement til elevenes arbeid i fagene. Det blir også vektlagt å finne ressurser som kan være til nytte i læreres planleggingsarbeid. 

Navigasjon på siden:
Under hvert fag i menyen til venstre finnes undermenyer med emner, som lenkes videre til ressurssider på nettet. 

I disse tider er emner som mennesker på flukt, oppvekst i krig og fattigdom, fred, barne- og menneskerettigheter svært aktuelle.
Inne på GlobalSkolen kan du finne forslag til undervisningsopplegg i disse emnene, med nedlastbare elevtekster og oppgaver i PDF-format. Til hvert emne blir det henvist til aktuelle kompetansemål i bl.a. samfunnsfag og geografi. Oppleggene passer nok best for mellomtrinnet.

http://kreativundervisning.no/ressurser/

Da kan du kanskje finne noe på Kreativ Undervisning? Denne siden sikter på å lage et sted hvor lærere på alle klassetrinn kan komme å få inspirasjon eller tips til en bedre undervisning. Gå inn på Ressurser i menyen og du finner undervisnings-opplegg, leker, pedagogiske triks m.m. i forskjellige fag.
Dette er en deleside, og alle som ønsker det, kan laste opp sine egne kreative opplegg, slik at de kan være til hjelp og inspirasjon for andre.
Leter du etter ideer til kreativ undervisning?
Netteleven.no er her for å hjelpe deg å få lett tilgang til læringsressurser på nett. Gå inn på aktuelle fag i menyen til venstre, velg så emnet og du kommer inn på side med lenker til interaktive øvelser, fakta, videoer, øvingsark, m.m til det aktuelle emnet.
Vi er hele tiden på jakt etter "nye" nettsider hvor det er ressurser som kan være nyttige for lærere og elever i den norske skolen. Noen av de nettsidene som blir presentert på netteleven.no er engelske eller amerikanske. Når vi tar dem med her, tenker vi at de inneholder nyttig stoff i arbeidet i engelsk, men at man kan finne nyttige ressurser også i andre fag, særlig matematikk. Vi oppfordrer til å utforske sidene, om det kan være stoff som kan brukes for deres elever. 
Mennesker på flukt