Skolestart
Nyttig ved skolestart
De første dagene
Matematikk
Velkommen til NYE netteleven.no
Vi hjelper deg å finne
læringsressurser på nett!
Presentasjon av nyttige læringsressurser
De første dagene
1. klasse
Nettleksikon
Engelsk
Musikk
Matematikk
Norsk
Begrepslære
Mathilde Bakken: Gode tips å ta med fra starten av skoleåret!
Yulia Skachkova: Velkommen til et nytt skoleåret!
   Gr.legg.norsk
Norsk m.m.
Naturfag
 Videoer med tips og inspirasjon Øvingsmateriale til lesing og skriving i Nettelevens nettbutikk
Konsonant-forbindelser