SPIREserien er laget av en adjunkt i Ski, som også er ressurslærer for Nysgjerrigper. Siden inneholder ressurser i de fleste fagene i skolen: Spesielt med vekt på norsk, matte og naturfag, knyttet til kompetansemålene etter 2tr, 4tr og 7tr.
På nettet finnes det mange sider hvor man kan hente ut øvingsark som kan
brukes i undervisningen til å trene ulike emner i fagene. Spesielt gjelder dette for matematikk. Noen av disse sidene kan generere øvingsarkene ved å sette
rammene og kriteriene for hva som skal øves.   
To av de beste jeg har funnet så langt er:
Worksheetworks.com.  På denne siden finner du
emnet som skal øves i matte. Gå inn og sett rammene,
og trykk "Create Worksheet" og du får opp siden, klar til
utskrift. Sidene inneholder også muligheter for å lage
øvinger i engelsk, geografi og puslespill.
Math-Aids.com er en tilsvarende side, det kan lages
tilpassete øvingsark innen 86 forskjellige emner i matte,
nye hver gang de genereres. De dekker alle nivåer fra
barnehage til videregående.
WYSIWYG Web Builder
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
FORLAGENES
HOVEDSIDER
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!
http://jao.typepad.com/
JaO's blogg med Gode lærerblogger.
http://www.nrk.no/nyheter/1.6036022   Nyheter om skole i NRK.
http://www.forskning.no
Artikler om skole og læring.
http://skoleporten.udir.no/
Udir's side med resultater fra prøver, læringsmiljøundersøkelser m.m.
SkoleNyheter Lærerblogger

Tilbakemelding
Finner du døde lenker eller lenker som ikke fungerer som de skal? Eller savner du noe? Eller kanskje du har kommentarer på siden og bruken av den?
Vi er interessert i tilbakemelding...
Guide to Nursery Rhymes and Stories. TheaterSeatStore.com har laget denne samlesiden med lenker til rim, regler og historier på engelsk. Her finnes massevis av ressurser som kan brukes i engelsk-undervisningen på flere trinn.         
Netteleven.no

Bruk av Alf Prøysen - 100 år

Kollega Øystein Nordvik har laget en liste over bøker i Nasjonal-biblioteket til høytlesing, samt adventshistorier og bøker fra "steg-for-Steg leselisten.
Klikk her for å få fram listen.


"Gangesagn-metoden" er utarbeidet av Hege Ulfeng. Denne metoden for å lære gangetabellen legger vekt på  å bruke fantasi og assosiasjonsteknikk for å lære tabellene. 
For mer informasjon, søk opp nettsiden gangesagn.com.

Ny måte å lære gangetabellen på
Øvingsark til mattetimene?

På siden til ASCP er det mange ressurser i ulike fag, som også kan være til nytte for elever og lærere i den norske skolen. Prøv ut de ulike fagene i menyen til venstre på hovedsiden deres.
Guide til rim, regler og historier After School Care Programs

Sudoku-oppgaver


Spireserien Ressursside for grunnskolen
Netteleven.no er en portal som har spesialisert seg på å finne læringsressurser på nettet, og gjøre slike lett tilgjengelige. Nettet er fullt av nyttige sider for grunnskolen.
Netteleven.no sitt mål er at siden skal kunne være nyttig som supplement til elevenes arbeid i fagene. Vi har også vektlagt å finne ressurser som kan være til nytte i læreres planleggingsarbeid. 

Navigasjon på siden:
Under hvert fag i menyen til venstre finnes undermenyer med emner, som lenkes videre til sider med lenker til ressurser på nettet i emnene. 

Spireserien
DadsWorksheet.com er en side hvor det ligger massevis med ark til øving i de forskjellige emnene i matematikk. Arkene er klare til utskrift, og mye av dette kan være nyttige til automatisering. Sidene er lagt til rette for engelsk måte å regne på, så se etter at det kan brukes i norsk undervisning.

Sjekk spesielt ut Brøk-Kalkulatoren og Brøk-til-Prosent-Kalkulatoren.