Matte er
gøy !
Lett som
bare det !
Matematikk: Innsamling av data/sortering
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012