Konsonantforbindelser
i ord som begynner med s
sla-ord
sle-ord
sli-ord
slo-ord
Denne pakken inneholder øvingsark med konsonantforbindelser i ord som begynner
med s.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver konsonantforbindelse med en påfølgende vokal. Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette for å kunne skrive ut, kopiere og gi ut til elevene for øving. 
Tilsammen blir det over 60 øvingsark.

Nedenfor ses øvingsoppleggene med
s-ord du finner i denne pakken:  
sma-ord
sme-ord
smi-ord
smu-ord
smy/smø/små-ord
spa-ord
spe-ord
spi-ord
spy-ord
spo/spu/spy-ord
slu-ord
sly-ord
For lærere
som kjøper til bruk for sine elever:

Kjøp, last ned filene, kopiere opp og bruk for dine elever.  Oppleggene kan
kjøpes gjennom TeachersPayTeachers.com.

NB!
Når du kjøper oppleggene,
kan du fritt dele med kolleger
på skolen.

Lærerveiledning
Fasit til sl-ordene
Fasit til sm-ordene
Fasit til sp-ordene
Kontakt
Om oss
Bakgrunn
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Noe som ikke fungerer? Savner du noe? Kommentarer?
Send oss tilbakemelding...