WYSIWYG Web Builder

Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Konsonantforbindelser
i ord som begynner med s
sla-ord
sle-ord
sli-ord
slo-ord
Denne pakken inneholder øvingsark med konsonantforbindelser i ord som begynner med s.
Hver modul består av 15 små øvelser med hver konsonantforbindelse med en påfølgende vokal. Disse er fordelt på 4 sider, som er lagt til rette for å kunne skrive ut, kopiere opp og gi ut til elevene for øving.  Tilsammen gir det over 60 øvingsark.
Nedenfor ses delpakkene med s-ord du finner i denne modulen.  
sma-ord
sme-ord
smi-ord
smu-ord
smy/smø/små-ord
spa-ord
spe-ord
For lærere
som kjøper til sine elever ved skole:
Pakken med b-ord kan kjøpes som helhet, og kopieres og distribueres fritt på skolen til kjøper.

Kr. 300 for s-pakken
PayPal og alle typer bankkort kan brukes ved kjøp.
Etter betaling blir du lenket inn på en side, hvor du kan laste ned alle filene i PDF-format.
spi-ord
spy-ord
spo/spu/spy-ord
slu-ord
sly-ord