WYSIWYG Web Builder
Vi i Netteleven.no ønsker å hjelpe deg til å finne læringsressurser på internett, som kan være nyttige i læringsarbeidet på skolen. Det blir stadig jobbet for å finne sider innen forskjellige fag og emner, som vi lenker videre.

Enten dere jobber med emner i fag, eller det er lærere som leter etter informasjon om spesialpedagogiske eller sosialpedagogiske emner, så håper vi Netteleven kan være til hjelp for å finne det dere leter etter.Gå inn på 1) Fag  2) Emne  3) Lenke til øvelser, oppgaver, spill, etc.
Bruk av Netteleven.no
Copyright ©  Netteleven v/Olav Kåre Kløvning
Webdesign:  Olav Kåre Kløvning, Bergen 2012
Du kommer direkte inn i en øvelse på nettet - enkelt og greit!

Netteleven er langt fra uuttømmelig eller fullkommen....
Du har kanskje lett etter emner for å finne lenker til oppgaver
elevene kan bruke, men finner ikke det du leter etter....

Send gjerne en melding på mailadr. olavkk@broadpark.no,
så skal vi prøve å finne sider som kan være til hjelp.
Vi vil også være takknemlig for tilbakemelding på lenker som ikke fungerer.
Skriv da fag, emne og navn på lenke, så skal vi sjekke dem opp....

Tilbakemelding....
Matematikk à Geometri à Former / Areal / Omkrets

Prøv ut sidene  www.worksheetworks.com og www.math-aids.com.
Her kan dere lage uendelig med oppgaver, som elevene får trene
ulike emner i matematikk.
Hva er nytt?

Samfunnsfag à Storting og Regjering

Vi jobber med kapittelet om Hvordan Norge styres i Samfunnsfag. I denne forbindelse er det behov for mer fakta og informasjon om Storting og Regjering.
Det er lagt en del lenker til sider som kan være nyttige til dette.
Spes.ped. à Autisme

Det er laget en side som lenker til sider om autisme, som kan være relevante for personell som jobber med dette i skolen. Framover vil vi prøve å utvide lenking til slike ressurser på nettet.
Fabler 1
Fabler 1
Back
Next
Back
Next